Kenyataan privasi (Polisi) DATABOX SOLUTIONS / Shop.har1hafiz.com
Shop.har1hafiz.com adalah portal digital yang menyediakan pengguna akhir dengan produk yang boleh diakses dan digunakan di mana sahaja dan bila-bila masa. Ia adalah entiti yang menghargai integriti dan kerahsiaan. Oleh itu, kami juga bertanggungjawab terhadap cara kami menggunakan data dan maklumat anda untuk tujuan menggunakan kemudahan kami.

1. Kenyataan Dasar Privasi dan Perlindungan Data Peribadi Shop.har1hafiz.com/Databox Solutions

1. Maklumat Umum
Kami melindungi maklumat peribadi anda dengan mematuhi peraturan perundangan mengenai perlindungan data peribadi di Malaysia, iaitu Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta”) yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2013. Pernyataan dasar ini menunjukkan bagaimana shop.har1hafiz.com mengumpul dan menggunakan data peribadi anda, dan memaklumkan anda tentang langkah-langkah perlindungan data peribadi yang telah kami buat. Apabila menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju dengan pengumpulan, pemindahan, manipulasi, penyimpanan, pendedahan dan kegunaan lain maklumat anda hanya seperti yang diterangkan dalam Dasar Perlindungan Data Privasi dan Peribadi ini.

2. Maklumat yang Kami Kumpulkan
Kecuali anda berdaftar untuk perkhidmatan dalam talian dari shop.har1hafiz.com, anda kekal tanpa nama apabila anda melayari laman web ini. Kami tidak mengumpul maklumat peribadi jika anda hanya melayari laman web ini. Untuk mengakses perkhidmatan kami, atau memproses urus niaga antara anda dan pihak ketiga, kami boleh meminta maklumat peribadi seperti nama, nombor telefon dan alamat e-mel anda, dan maklumat lain yang menjadikan anda dapat dikenali.

3. Bagaimana Kami Mengumpul Data
Shop.har1hafiz.com mengumpul maklumat peribadi daripada anda hanya apabila anda memilih untuk mendaftar dan / atau menggunakan perkhidmatan kami, sebagai contoh dalam proses menggunakan produk digital di laman web kami. Maklumat peribadi ini merangkumi maklumat yang dikomunikasikan kepada kami apabila anda secara sukarela melengkapkan borang permohonan yang dipaparkan di laman web kami yang memungkinkan untuk mengenal pasti anda. Dengan maklumat peribadi yang sukarela, anda berjanji untuk menyampaikan maklumat yang tepat yang tidak menjejaskan kepentingan mana-mana pihak ketiga.

4. Penggunaan Maklumat
Setelah memberi kami persetujuan, kami boleh mengumpul dan menggunakan untuk tujuan berikut:

• Merujuk kepada perkhidmatan newsletter kami, dan produk terkini.

• Untuk membolehkan anda mengakses dan menggunakan perkhidmatan shop.har1hafiz.com.

• Untuk berkomunikasi dengan anda, untuk mengesahkan maklumat peribadi yang disediakan, atau untuk meminta  apa-apa maklumat tambahan yang penting untuk memenuhi perkhidmatan yang anda telah memohon.

• Untuk menghantar maklumat tentang produk dan perkhidmatan yang kami fikir mungkin menarik minat anda.

Pemulangan
Untuk makluman Ini adalah merupakan sebuah eBOOK (electronic book), ianya adalah di dalam bentuk softcopy dan di dalam format PDF. Apabila anda membeli eBOOK ini, ia akan dihantar ke email anda dan anda perlu download ia ke komputer atau smartphone anda. Anda boleh mencetak ebook anda setelah anda download ke komputer anda. TIADA buku fizikal yang akan dihantar atau di POS ke alamat rumah anda. Jadi ketetapan ini bermakna, pemulangan produk tiada untuk sistem belian di laman web ini.